També som Escola

“Ajudeu-me a fer-ho per mi mateix.”

Maria Montessori

150
FAMILIES
60
ACTIVITATS
6
COMISSIONS
15
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Qui som?


L’AFA és una Associació sense ànim de lucre, formada per famílies dels alumnes de l’Escola Municipal Turó Blau, amb la finalitat de facilitar la participació en la vida diària de l’escola.

Per a què serveix l’AFA?


 

 • Per defensar i vetllar pel dret a una educació de qualitat i democràtica, atenent les necessitats de tots els infants.
 • Per promoure la participació de les famílies en la vida del centre, defensant els interessos de l’alumnat i de tota la comunitat educativa.
 • Per a buscar solucions de forma col·lectiva a temes relacionats amb l’ensenyament i educació dels nostres fills i filles.
 • Per crear espais de trobada entre la comunitat educativa de l’Escola Turó Blau.
 • Per crear espais de reflexió i participació compartida sobre l’educació de les nostres filles i fills.
 • Per participar en la gestió compartida de l’escola.

Quines són les funcions de l’AFA?


 

 • Afavorir la relació i coordinació entre les famílies, el personal docent i el PAS.
 • Ser la veu de les famílies davant les administracions públiques.
 • Treballar per millorar la participació i el compromís de les famílies, els infants i la societat en general, en aspectes tan educatius com socials.
 • Informar i orientar les famílies sobre el funcionament del centre, temes relacionats amb el menjador escolar, adquisició de llibres de text, activitats extraescolars i tot allò relacionat directament o indirecta amb el dia a dia de l’escola.
 • Organitzar les activitats extraescolars i el servei de permanències fora de l’horari escolar.
 • Organitzar activitats formatives (xerrades, cursos) i activitats socioculturals (festes, berenars solidaris …) que afavoreixen l’educació dels nostres fills i filles i faciliten la relació entre les famílies.
 • Oferir les Festes de Nadal, Pasqua, Castanyada/Halloween i d’estiu a la comunitat escolar.
 • Organització i dinamització de les rues.
 • Regals comiat nens/es de 6è de Primària.
 • Festa fi de curs.

Com és finança l’AFA?


 

L’AFA es finança a través de les quotes dels socis i les sòcies.
La quota és l’únic pagament que realitzen les famílies i que gestiona l’AFA per al benefici exclusiu de la comunitat educativa i de l’educació que reben els nostres fills i filles al centre.

La Junta Directiva està formada per:


 

President

Victor Rufach

Sots-Presidenta

Laura Yeste

Secretària

Cristina Álvarez

Tresorer

Xavier Castro

Vocal 1era

Palmira Santín

Vocal 2a

Laura Acerete

Vocal 3r

Jordi Martínez

Vocal 4a

Verena Michalazzi

 

La nostra associació es troba unida a la ‘Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de la província de Barcelona’ (FAPAC), per tant, hi ha una coordinació amb AMPAs i AFAs d’altres centres de la ciutat per a la realització d’activitats i esdeveniments conjunts.